Trung tâm trợ giúp Gostore

Chọn một câu hỏi để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Tạo hóa đơn trả hàng nhập

Sau khi nhập hàng từ nhà cung cấp, vì một lý do nào đó (hàng lỗi, hàng không bán được…), bạn muốn trả lại hàng cho nhà cung cấp. GoStore ghi nhận việc trả hàng nhập, đồng thời hệ thống giảm số lượng tồn kho của hàng hóa tương ứng với trong phiếu trả hàng nhập.

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào cửa hàng chọn menu Hóa đơn, chọn Trả hàng nhập

 

Chọn nút  Thêm mới.

 

Hiển thị màn hình nhập thông tin.

Thông tin các trường:

Ví trị Ý nghĩa
1 Tìm kiếm nhanh hàng hóa theo mã/tên
2 Thay đổi giá trả lại (nếu cần).
3 Nhập số lượng trả lại
4 Xóa 1 hàng hóa khỏi danh sách trả hàng nhập.
5 Tìm kiếm nhà cung cấp theo mã/tên
6 Chọn hình thức thanh toán.

Bạn có thê tìm kiếm nhanh hàng hóa nhập, sau đó thay đổi:giá nhập, số lượng, hay xóa bỏ hàng hóa đó(nếu cần).

Bước 2:  Sau đó lựa chọn nhà cung cấp bạn muốn trả hàng bằng cách nhập tên/mã nhà cung cấp vào ô tìm kiếm nhanh nhà cung cấp hoặc bạn cũng có thể thêm nhanh nhà cung cấp bằng cách chọn biểu tượng 

- Nhập Tiền nhà cung cấp trả nếu như khác với Cần thu NCC. Khi giá trị trường Tiền nhà cung cấp trả khác Cần thu NCC thì xuất hiện thêm trường Trừ tài khoản NCC, lúc này có thể lựa chọn Cộng vào tài khoản NCC hay không.

- Lưu ý: Bạn có thể thay đổi một số thông tin như: Người tạo, thời gian tạo.

Bước 3: Chọn Lưu sau khi hoàn thành.

Công Ty TNHH Công Nghệ Gotechcom
ĐKKD Số: 0107123893 - Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội

Văn phòng: B4, Tầng 20, Tòa nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0989835056

Email: [email protected]

thông báo bộ công thương