Trung tâm trợ giúp Gostore

Chọn một câu hỏi để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Đối tác vận chuyển

Module Đối tác vận chuyển cho phép bạn quản lý  các thông tin cơ bản và công nợ của các đối tác vận chuyển.

Có 2 cách để thêm mới 1 đối tác vận chuyển: thêm thủ công và thêm nhanh khi bán hàng.

  • Thêm mới đối tác vận chuyển bằng cách thủ công.

Bước 1: Chọn menu Khách hàng =>chọn submenu Đối tác vận chuyển.

 

Bước 2:Chọn nút Thêm mới => hiển thị form nhập thông tin của đối tác.

 

Có thể thêm thông tin trong phần mở rộng.

 

Nhập  đầy đủ các thông tin bắt buộc(*) .

Bước 3: Chọn nút Lưu& Thêm mới để lưu lại thông tin và tiếp tục thêm mới đối tác vận chuyển, chọn Lưu&Quay lại để lưu thông tin và quay lại màn hình danh sách các đối tác vận chuyển.

  • Thêm nhanh đối tác vận chuyển khi tạo hóa đơn bán hàng.

Ở màn hình bán hàng chọn nút "Giao hàng".

 

Sau đó hiển thị màn hình.

 

Chọn biểu tượng để chuyển tới form thêm nhanh đối tác.

 

Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết và chọn nút Lưu.

Ngay sau khi thêm mới đối tác đó được chọn luôn.

 

Thu tiền hộ: chọn ô này thì đối tác vận chuyển sẽ là người thu tiền hàng, khi đó tổng tiền hóa đơn sẽ được cộng vào công nợ của đối tác vận chuyển.

Miễn phí: Chọn ô này thì Tổng tiền hóa đơn không có phí vận chuyển.

  • Để xem doanh thu, công nợ của đối tác vận chuyển chọn tab Công nợ đối tác vận chuyển.

 

Để thêm nhanh phiếu thu/chi cho đối tác vận chuyển chọn nút Thêm phiếu thanh toán, ngay sau đó form nhập thông tin phiếu thu-chi sẽ hiển thị.

 

Nhập đầy đủ thông tin và chọn Lưu. Sau đó công nợ của đối tác vận chuyển sẽ được cập nhật lại.

Công Ty TNHH Công Nghệ Gotechcom
ĐKKD Số: 0107123893 - Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội

Văn phòng: B4, Tầng 20, Tòa nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0989835056

Email: [email protected]

thông báo bộ công thương