Trung tâm trợ giúp Gostore

Chọn một câu hỏi để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Tạo phiếu Thu/Chi

Phiếu thu/chi được lập ra nhằm giúp bạn thống kê chi tiết các khoản thu vào và chi ra tại cửa hàng. Vd: tiền điện, tiền nước, chi phí phát sinh, phí vận chuyển ….

Bước 1: Để lập phiếu thu/chi tiền mặt, bạn chọn nút Nghiệp vụ => Quản lý thu chi

 

 Chọn nút Thêm mới.

 

Bạn chọn Phiếu thu hoặc Phiếu chi để tiếp tục.

Hệ thống sẽ hiện ra thông tin phiếu thu/chi cần điền như sau:

 

Bước 2: Nhập thông tin

- Mã phiếu: Do bạn tự đặt hoặc hệ thống tự động đặt nếu để trống

- Thời gian lập phiếu.

- Loại thu chi: nếu loại thu chi chưa có trong danh sách, bạn có thể thêm nhanh loại thu chi bằng cách ấn nút + để thêm loại thu chi.

- Đối tượng: lựa chọn đối tượng nộp hoặc thu

- Tên đối tượng: Khi bạn chọn Đối tượng là Khác thì mới cần điền thông tin của phần này.Điền thông tin cụ thể của đối tượng thu hoặc chi: họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, ghi chú.

- Giá trị phiếu thu/chi.

- Ghi chú: Lý do phát sinh khoản tiền thu này.

- Hạch toán vào kết quả kinh doanh: click chọn ô này nếu bạn muốn khoản thu/chi được tính vào hoạt động kinh doanh của bạn và ngược lại.

Bước 3: Nhập xong chọn nút Lưu&Thêm mới để lưu lại thông tin và tiếp tục ở lại màn hình thêm mới phiếu thu/chi, chọn Lưu&Quay lại để lưu lại thông tin và quay lại màn hình danh sách các phiếu thu/chi.

 

Công Ty TNHH Công Nghệ Gotechcom
ĐKKD Số: 0107123893 - Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội

Văn phòng: B4, Tầng 20, Tòa nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0989835056

Email: [email protected]

thông báo bộ công thương