Trung tâm trợ giúp Gostore

Chọn một câu hỏi để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Tạo danh mục bảng giá

Để tạo Bảng giá sản phẩm,

Bước 1: vào Hàng hóa => Danh mục bảng giá

 

Sau đó nhấn nút “Thêm mới” như hình dưới.

 

Hệ thống hiển thị màn hình sau:

Bước 2: Nhập thông tin bảng giá

Chú ý: Ngày kết thúc không được nhỏ hơn ngày bắt đầu.

Hệ thống mặc định phạm vi áp dụng toàn bộ chi nhánh, toàn bộ nhân viên.

  • Theo chi nhánh: Tích chọn “Áp dụng toàn bộ chi nhánh” là có hiệu lực với tất cả các chi nhánh, để chọn một hoặc nhiều chi nhánh bạn bỏ tích chọn “Áp dụng toàn bộ chi nhánh” và chọn một hoặc nhiều chi nhánh cần áp dụng.

  • Theo nhân viên: Bảng giá có thể áp dụng cho từng nhân viên hoặc toàn bộ nhân viên của cửa hàng.

Bước 3: Sau khi nhập xong thông tin chọn nút Lưu&Thêm mới để lưu lại và tiếp tục thêm mới bảng giá, chọn nút Lưu&Quay lại để lưu thông tin và quay lại màn hình danh sách các bảng giá.

Công Ty TNHH Công Nghệ Gotechcom
ĐKKD Số: 0107123893 - Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội

Văn phòng: B4, Tầng 20, Tòa nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0989835056

Email: [email protected]

thông báo bộ công thương