Trung tâm trợ giúp Gostore

Chọn một câu hỏi để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Chốt sổ

Hàng tháng việc kiểm kê lại hàng hóa để có thể đưa ra báo cáo, nhìn nhận về thu-chi, lãi lỗ của cửa hàng là rất quan trọng. Nhưng việc kiểm kê đó sẽ không phản ánh được chính xác tình hình hàng hóa xuất nhập trong cửa hàng, vì nhân viên có thể tạo ra các chứng từ backdate làm số lượng hàng hóa cũng như giá trị tòn đầu kỳ, xuất/nhập trong kỳ và tồn cuối kỳ bị thay đổi không hợp lý. Để khắc phục tình trạng đó mà Gostore đã tích hợp thêm module Chốt sổ cho khách hàng.

Khi một kỳ chốt sổ được tạo ra thì không thể tạo ra bất kỳ hóa đơn backdate nào trong khoảng thời gian chốt sổ nữa.

Các bước thêm 1 kỳ chốt sổ như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Gostore và chọn menu Thiết lập => chọn submenu Quản lý Module.

Tiến hành thêm mới module Chốt sổ.

Bước 2: Chọn menu Hàng hóa => chọn submenu Chốt sổ.

 

Bước 3: Chọn nút Thêm mới.

Bước 4: Nhập thông tin thêm mới kỳ chốt sổ.

 

-Mã kỳ chốt sổ: Người dùng tùy ý đặt, nhưng không được bỏ trống.

-Từ ngày: Thời gian ở đây sẽ là thời gian cuối cùng của lần chốt sổ trước, nếu chưa có kỳ chốt sổ nào trước đó thì sẽ lấy thời gian tạo ra chứng từ đầu tiên.

-Đến ngày: Là ngày người dùng muốn kiểm kê hàng hóa.

Ngay bên cạnh là tồn kho hàng hóa ứng với thời gian chốt sổ đã chọn.

 

Bước 5: Chọn nút Lưu sau khi nhập xong thông tin.

Sẽ có cảnh báo hiển thị và sau khi kỳ chốt sổ này được tạo ra thì người dùng không thể thêm hóa đơn backdate trong khoảng thời gian chốt sổ nữa.

 

Chọn Đồng ý để tiếp tục thêm và Hủy bỏ để dừng thêm kỳ chốt sổ.

Sau khi thêm kỳ chốt sổ thành công, quay lại màn hình danh sách các kỳ chốt sổ để xem báo cáo chốt sổ tương ứng.

 

Chọn nút Thông tin chi tiết để vào màn hình báo cáo chốt sổ.

Thông tin lưu lại trong báo cáo luôn khớp với dữ liệu của các kỳ chốt sổ lúc thêm mới.

 

Người dùng có thể xem các kỳ chốt sổ nhanh bằng cách chọn điều kiện lọc theo từng kỳ chốt sổ và từng chi nhánh (nếu có nhu cầu).

Công Ty TNHH Công Nghệ Gotechcom
ĐKKD Số: 0107123893 - Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội

Văn phòng: B4, Tầng 20, Tòa nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0989835056

Email: [email protected]

thông báo bộ công thương