Trung tâm trợ giúp Gostore

Chọn một câu hỏi để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Tìm kiếm/Xem/in/hủy phiếu chuyển hàng

- Để  tìm kiếm/xem/in/hủy hóa đơn chuyển hàng, bạn vào Nghiệp vụ =>Chuyển hàng
- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách phiếu chuyển hàng

-Tìm kiếm hóa đơn chuyển hàng cần xem theo thời gian, mã hóa đơn, hàng hóa trong hóa đơn.

- Chọn phiếu chuyển hàng cần xem

- Chọn tab Danh sách hàng hóa chuyển để xem tất cả hàng hóa đã chuyển

 

Chọn tab Thông tin cơ bản và chọn nút In để thực hiện in hóa đơn chuyển hàng đó.

 

Để hủy hóa đơn chọn nút Hủy phiếu và chọn nút Đồng ý khi hộp thoại xác nhận hủy xuất hiện.

Công Ty TNHH Công Nghệ Gotechcom
ĐKKD Số: 0107123893 - Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội

Văn phòng: B4, Tầng 20, Tòa nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0989835056

Email: [email protected]

thông báo bộ công thương