Trung tâm trợ giúp Gostore

Chọn một câu hỏi để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Thêm mới khách hàng

Để thêm mới khách hàng thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Bạn chọn menu Khách hàng =>Quản lý khách hàng, nhấn nút Thêm mới:

 

Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình:

 

Bước 2: Bạn nhập các thông tin bắt buộc(*) , các thông tin không bắt buộc có thể nhập có thể không nhập.

Bước 3: Nhập xong thông tin chọn nút Lưu&Thêm mới  để lưu lại và tiếp tục thêm mới khách hàng, chọn nút Lưu&Quay lại để lưu sau đó quay ra màn hình danh sách khách hàng.

Ngoài ra bạn có thể thêm nhanh khách hàng khi thêm hóa đơn bán hàng hoặc import khách hàng vào hệ thống.

Cách import khách hàng vào hệ thống.

Bước 1: Ở màn hình danh sách khách hàng chọn nút Import.

 

Sau  đó hiển thị màn hình:

 

Bước 2: Tải file mẫu về và nhập thông tin đúng định dạng vào file.

 Bước 3: Chọn nút Chọn file dữ liệu hoặc kéo thả file vừa nhập liệu vào trong form.

Bước 4: Chọn  phương thức import: Xóa dữ liệu cũ hoặc Cập nhật và Thêm mới, sau đó chọn nút Tải dữ liệu lên.

 Nếu dữ liệu trong file đúng thì sẽ hiển thị thông báo import thành công với số bản ghi tương ứng, ngược lại sẽ có thông báo lỗi cụ thể cho người dùng sửa lại dữ liệu.

Chọn nút Đóng để quay ra màn hình danh sách khách hàng.

Công Ty TNHH Công Nghệ Gotechcom
ĐKKD Số: 0107123893 - Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội

Văn phòng: B4, Tầng 20, Tòa nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0989835056

Email: [email protected]

thông báo bộ công thương