Trung tâm trợ giúp Gostore

Chọn một câu hỏi để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Quản lý khuyến mại

Cửa hàng của bạn thường có các chương trình khuyến mại khác nhau để chi ân cho khách hàng hay tăng khả năng kinh doanh của cửa hàng.

  • Cách thêm 1 chương trình khuyến mại cho cửa hàng thật đơn giản như sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào cửa hàng chọn menu Mở rộng => chọn Quản lý khuyến mại=>chọn nút Thêm mới

 

Sau khi chọn nút Thêm mới hiển thị from:

 

Bước 2: Nhập thông tin cho chương trình khuyến mại:

Khuyến mại: cho phép chọn dạng % hoặc đ

Khuyến mại có thể áp dụng cho tất cả sản phẩm hoặc theo nhóm hàng hóa(sẽ hiển thị trường yêu cầu nhập nhóm hàng hóa), hoặc áp dụng với riêng các hàng hóa(có trường yêu cầu nhập tên từng hàng hóa được áp dụng khuyến mại).

Phạm vi khuyến mại: có thể áp dụng tại của hàng, áp dụng cho toàn bộ chi nhánh hoặc áp dụng cho 1 chi nhánh nhất định(có trường yêu cầu nhập tên chi nhánh).

Chú ý:

 +Ngày bắt đầu không được nhỏ hơn thời gian hiện tại

+Ngày kết thúc không được sớm hơn Ngày bắt đầu.

+ Không được thêm các khuyến mại có ngày bắt đầu trùng nhau.

Bước 3: Nhập xong chọn nút Lưu&Thêm mới để lưu thông tin và tiếp tục thêm mới khuyến mại, chọn Lưu& Quay lại để lưu thông tin và quay lại màn hình danh sách khuyến mại.

  • Để sửa thông tin khuyến mại  thao tác như sau:

Chỉ có chương trình khuyến mại chưa bắt đầu áp dụng mới có thể sửa các thông tin về giá trị khuyến mại và ngày áp dụng hay hàng hóa và phạm vi áp dụng.

Vào màn hình danh sách các chương trình khuyến mại , chọn 1 chương trình có ngày bắt đầu sau thời gian hiện tại và nhấp chuột vào chương trình đó.

Đến đây có thể chọn nút Sửa hoặc biểu tượng  hoặc nhấn phím F2 để vào màn hình thông tin chi tiết của khuyến mại đó.

 

Sau đó nhập thông tin cần sửa rồi chọn nút Lưu để hoàn tất quá trình sửa.

  • Ngừng hoạt động 1 khuyến mại

Ở màn hình danh sách các khuyến mại nhấp chuột vào 1 khuyến mại bất kỳ và chọn nút Ngừng hoạt động.

 

Sau đó chọn nút Đồng ý khi hộp thoại xác nhận hủy hiển thị.

  • Để Kích hoạt 1 chương trình khuyến mại đã ngừng sử dụng :

Ở màn hình danh sách các chương trình khuyến mại tích vào ô Hiển thị các KM đã hủy =>chọn 1 khuyến mại và chọn nút Sửa =>click vào ô Trạng thái của khuyến mại đó =>chọn nút Lưu.

Lưu ý: Chỉ xóa được 1 chương trình khuyến mại khi nó chưa được áp dụng hoặc Đã ngừng hoạt động.

Ở màn hình danh sách các khuyến mại nhập chuột vào 1 khuyến mại chưa đến thời gian áp dụng và chọn nút Xóa ở phía dưới hoặc nút Xóa ở góc phải màn hình hoặc nhấn phím Delete.

 

Chọn nút Đồng ý khi hộp thoại xác nhận hủy xuất hiện.

Với các khuyến mại đã ngừng hoạt động thì vào danh sách các khuyến mại đã hủy sau đó thực hiện tương tự như trên để xóa khuyến mại đó.

Công Ty TNHH Công Nghệ Gotechcom
ĐKKD Số: 0107123893 - Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội

Văn phòng: B4, Tầng 20, Tòa nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0989835056

Email: [email protected]

thông báo bộ công thương