Trung tâm trợ giúp Gostore

Chọn một câu hỏi để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Tạo phiếu trả hàng bán

Vì một lý do nào đó mà khách trả lại hàng đã mua, khi đó nhân viên bán hàng hay thu ngân cần thêm mới phiếu trả hàng bán.

Bước 1: Chọn menu Nghiệp vụ => Trả hàng bán

 

Bước 2: Ở màn hình danh sách các hóa đơn trả hàng  chọn nút Thêm mới.

 

Hiển thị màn hình:

 

GoStore giúp bạn Tìm kiếm hóa đơn theo mã hóa đơn, thời gian, hàng hóa hoặc khách hàng

Sau khi tìm thấy hóa đơn cần trả hàng bán, bạn tích  và chọn Đồng ý.

Bước 3: Bảng thông tin về hóa đơn được chọn hiện ra, bạn lựa chọn sản phẩm và số lượng khách hàng trả lại trên hóa đơn và chọn Lưu.

 

Lưu ý: Nếu khách hàng không trả lại toàn bộ hàng hóa trên hóa đơn, bạn có thể xóa hàng hóa không chọn bằng cách chọn biểu tượng   phía cuối hàng hóa

Bạn có thể thay đổi thông tin nhân viên và thời gian tạo phiếu.

Sau khi nhập xong thông tin chọn nút Lưu.

Với phiên bản cải tiến Gostore cho phép thêm nhanh phiếu trả hàng bán tại màn hình POS.

Sau khi vào POS chỉ click vào biểu tượng sau:

 

Ngay sau đó danh sách các hóa đơn bán hàng sẽ hiển thị ra cho phép người dùng tìm kiếm và chọn hóa đơn.

Ngoài ra, còn 1 cách khác để thêm phiếu trả hàng bán:

Bước 1: Vào màn hình danh sách hóa đơn bán hàng

Bước 2: Chọn hóa đơn cần trả hàng và chọn nút Trả hàng bán.

 

Bước 3: Nhập thông tin phiếu trả hàng bán và chọn nút Lưu

 

Công Ty TNHH Công Nghệ Gotechcom
ĐKKD Số: 0107123893 - Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội

Văn phòng: B4, Tầng 20, Tòa nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0989835056

Email: [email protected]

thông báo bộ công thương