Trung tâm trợ giúp Gostore

Chọn một câu hỏi để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Quản lý phụ thu

Trong các dịp lễ đặc biệt cửa hàng bạn muốn thêm một số khoản phụ thu với khách hàng để thưởng tết, thưởng lễ cho nhân viên, đây cũng là cách làm tăng doanh thu cửa hàng.

Các bước thêm mới 1 chương trình phụ thu như sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng mở rộng (3 dấu chấm) =>Quản lý phụ thu 

  

 

Sau đó chọn nút Thêm mới.

Sau đó hiển thị màn hình thêm mới:

 

Bước 2: Nhập thông tin phụ thu:

+Ngày bắt đầu không được trùng với các phụ thu khác.

+ Ngày kết thúc phải muộn hơn Ngày bắt đầu.

+Phụ thụ để % hoặc đ.

+Phạm vi áp dụng: áp dụng cho toàn bộ chi nhánh hoặc các chi nhánh cụ thể( sẽ có trường yêu cầu nhập tên chi nhánh) nếu không chọn ô áp dụng cho toàn bộ chi nhánh.

Tương tự với nhân viên và khách hàng.

Bước 3: chọn nút Lưu&Thêm mới để lưu lại thông tin và tiếp tục thêm mới phụ thu, chọn Lưu&Quay lại để lưu lại thông tin và quay lại màn hình dánh sách các phụ thu.

Khi phụ thu được áp dụng thì màn hình hóa đơn sẽ hiển thị như sau:

Công Ty TNHH Công Nghệ Gotechcom
ĐKKD Số: 0107123893 - Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội

Văn phòng: B4, Tầng 20, Tòa nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0989835056

Email: [email protected]

thông báo bộ công thương