Trung tâm trợ giúp Gostore

Chọn một câu hỏi để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Xuất/nhập file nhà cung cấp từ Excel

  • Ngoài cách thêm mới thủ công, bạn có thể import nhà cung cấp vào hệ thống từ file excel như sau:

Bước 1: Chọn menu Khách hàng =>Quản lý nhà cung cấp 

 

Ở màn hình danh sách nhà cung cấp chọn nút Import.

Bước 2: Hiển thị màn hình chọn file import, bạn cần tải file mẫu về và nhập dữ liệu đúng định dạng theo file mẫu.

 

Bước 3: Chọn nút Chọn file dữ liệu hoặc kéo thả file  đã nhập liệu vào đúng vị trí trên form.

 

Bước 4: Chọn phương thức import: Xóa dữ liệu cũ hoặc Cập nhật và Thêm mới. 

Sau đó chọn nút Tải dữ liệu lên.

Ngay sau đó sẽ có thông báo về kết quả import ở phần Kết quả, nếu file có dữ liệu hợp lệ thì sẽ có thông báo import thành công với số bản ghi tương ứng, ngược lại sẽ có thông báo lỗi cụ thể để người dùng sửa.

  • Để xuất ra danh sách khách hàng thao tác như sau.

Bước 1: Chọn menu Khách hàng=>Quản lý nhà cung cấp =>chọn nút Export.

 

Bạn có 3 lựa chọn file là PDF, CSVExcel.

Bước 2: Một hộp thoại chọn vị trí export hiển thị, yêu cầu chọn vị trí export: Trang hiện tại hoặc Toàn bộ dữ liệu.

Nếu chọn PDF sẽ hiển thị màn hình sau:

 

Còn chọn Excel thì toàn bộ dữ liệu người dùng đang tìm kiếm: theo tên, mã, công nợ,.. sẽ được export ra.

Sau khi chọn xong vị trí import bạn chọn nút Đồng ý , sau đó file Export sẽ được tạo ra.

Công Ty TNHH Công Nghệ Gotechcom
ĐKKD Số: 0107123893 - Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội

Văn phòng: B4, Tầng 20, Tòa nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0989835056

Email: [email protected]

thông báo bộ công thương