Trung tâm trợ giúp Gostore

Chọn một câu hỏi để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Thêm mới nguyên liệu

Cửa hàng bạn kinh doanh nhiều mặt hàng được cấu thành từ rất nhiều nguyên liệu, vậy cần thêm mới nguyên liệu trước khi thêm hàng hóa.

  • Thêm mới nguyên liệu thủ công

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào cửa hàng chọn menu Hàng hóaà chọn Quản lý nguyên liệu.

 

Bước 2: Ở màn hình danh sách các nguyên liệu chọn nút Thêm mới.

 

Sau đó xuất hiện màn hình như sau:

Bước 3: Nhập thông tin nguyên liệu:

Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết , sau đó chọn nút Lưu&Thêm mới để lưu lại thông tin và tiếp tục thêm mới nguyên liệu, chọn Lưu&Quay lại để lưu thông tin và quay lại màn hình danh sách nguyên liệu.

Ngoài ra khi thêm mới nguyên liệu nếu chọn ô Nguyên liệu thô (bắt buộc phải nhập nguyên liệu thành phần) thì khi sản xuất nguyên liệu này  tồn kho của 1 nguyên liệu thành phần của nó sẽ tự động được tạo ra theo tỷ lệ đã quy ước sẵn.

Nếu không muốn thêm nguyên liệu một các thủ công, hoặc  số lượng nguyên liệu của bạn là lớn thì import là phương pháp hợp lý giúp bạn tiết kiệm thời gian.

  • Để tiến hành import nguyên liệu thực hiện như sau:

 

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào cửa hàngàchọn menu Hàng Hóa =>Quản lý nguyên liệu =>hiển thị màn hình danh sách nguyên liệu

Bước 2: Chọn nút Import trên màn hình.

 

Ngay sau đó form chọn file import sẽ hiển thị:

 

Tiến hành tải file mẫu về và nhập đầy đủ thông tin của các nguyên liệu vào file mẫu.

Chú ý: Trong file nguyên liệu cần nhập đủ thông tin các trường bắt buộc (màu đỏ) và thông tin nhập đúng định dạng, nếu không file sẽ lỗi khi tải lên.

Sau khi nhập xong file mẫu chọn nút: Chọn file dữ liệuà chọn file vừa nhập dữ liệuàchọn nút Tải dữ liệu lên.

 

Ngay sau đó sẽ có thông báo về kết quả import cho bạn ở phần Kết quả phía dưới. Nếu thông tin trong file là không chính xác thì sẽ có thông báo lỗi cụ thể cho bạn.

Import xong chọn nút Đóng để quay ra màn hình danh sách các nguyên liệu.

Công Ty TNHH Công Nghệ Gotechcom
ĐKKD Số: 0107123893 - Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội

Văn phòng: B4, Tầng 20, Tòa nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0989835056

Email: [email protected]

thông báo bộ công thương