Trung tâm trợ giúp Gostore

Chọn một câu hỏi để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Tạo phiếu hủy hàng

Do sản phẩm của bạn hết hạn hoặc hỏng hóc, số hàng hóa đó cần hủy.

Để hủy hàng bạn chọn Nghiệp vụ => Hủy hàng => Thêm mới.

 

Màn hình thêm mới  hiện ra:

 -Bạn nhập mã hoặc tên hàng hóa cần hủy, hệ thống cho phép bạn thay đổi số lượng hàng hóa cần hủy, nhân viên, ghi chú.

Ngoài ra bạn có thể import ngay hàng hóa cần hủy tại màn hình này bằng cách:

Bước 1: Chọn nút Import và  Tải file mẫu hóa đơn hủy hàng về và nhập thông tin hàng hóa hủy vào file mẫu.

 

Bước 2: Sau đó chọn nút Chọn file dữ liệu và chọn đúng file vừa nhập liệu. Ngay sau đó sẽ có thông báo về import hàng hóa ở phần Kết quả. Nếu dữ liệu trong file là hợp lệ thì sẽ có thông báo import thành công với số bản ghi tương ứng, ngược lại hiển thị thông báo lỗi cụ thể để người dùng chỉnh sửa lại dữ liệu trong file.

 

Bước 3: Chọn nút Đóng để quay ra màn hình thêm mới hóa đơn hủy, lúc này các hàng hóa hủy cùng số lượng tương ứng trong file đã hiển thị trên màn hình.

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin bạn chọn Lưu để hoàn thành hóa đơn hủy hàng.

Công Ty TNHH Công Nghệ Gotechcom
ĐKKD Số: 0107123893 - Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội

Văn phòng: B4, Tầng 20, Tòa nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0989835056

Email: [email protected]

thông báo bộ công thương