Trung tâm trợ giúp Gostore

Chọn một câu hỏi để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Import khách hàng từ file excel

Để thêm nhanh hàng loạt khách hàng bạn nên sử dụng tính năng import của hệ thống.

Các bước thao tác như sau:

Bước 1: Chọn menu Khách hàng=> chọn Quản lý khách hàng=>chọn nút Import.

 

Bước 2: Tải file mẫu về và nhập thông tin khách hàng đúng định dạng.

 

Nhập xong dữ liệu bạn lưu lại file.

Bước 3: Nhấp nút Chọn file dữ liệu(hoặc kéo thả file đó vào form) và chọn đúng file vừa nhập.

 

Bước 4: Chọn phương thức import: Xóa dữ liệu cũ hoặc Cập nhật và Thêm mới.

Sau đó chọn nút Tải dữ liệu lên. Nếu dữ liệu trong file hợp lệ sẽ có thông báo import thành công với số bản ghi tương ứng, ngược lại sẽ có thông báo lỗi cụ thể để bạn sửa lại dữ liệu. 

Import xong chọn nút Đóng để quay ra màn hình danh sách khách hàng vừa import.

Công Ty TNHH Công Nghệ Gotechcom
ĐKKD Số: 0107123893 - Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội

Văn phòng: B4, Tầng 20, Tòa nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0989835056

Email: [email protected]

thông báo bộ công thương