Trung tâm trợ giúp Gostore

Chọn một câu hỏi để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Cách xem báo cáo

Phần mềm quản lý bán hàng Gostore hỗ trợ cho cửa hàng rất nhiều báo cáo: tài chính, công nợ, hàng hóa, doanh thu, tồn kho. Trong đó lại có rất nhiều báo cáo chi tiết khác.

Báo cáo tài chính.

Trong báo cáo này tổng hợp đầy đủ doanh thu bán hàng theo tháng, quý, năm.

Để xem các báo cáo tài chính sau khi đăng nhập vào cửa hàng chọn menu Báo cáo =>chọn Tài chính.

Sau đó chọn 1 loại báo cáo tài chính muốn xem.

Đây là màn hình báo cáo chi tiết của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng.

 

Ở báo cáo này cho phép bạn xem doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ(chiết khấu), doanh thu thuần, tổng giá vốn bán hàng, lợi nhuận gộp, các khoản thu khác, chi khác và cuối cùng đưa ra lợi nhuận thuần.

Các công thức tính toán được lấy theo nghiệp vụ kế toán chuẩn và ghi chú cụ thể để người dùng dễ dàng sử dụng.

Bạn có thể thay đổi điều kiện lọc về thời gian và chi nhánh để xem thông tin cụ thể của từng chi nhánh theo từng thời gian.

Chọn nút Báo cáo chi tiết để xem chi tiết các báo cáo.

Bạn có thể thay đổi điều kiện lọc là thời gian và chi nhánh để xem dữ liệu các chi nhánh riêng theo thời gian.

Các báo cáo tài chính:

Tài chính Kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng
Kết quả hoạt động kinh doanh theo quý
Kết quả hoạt động kinh doanh theo năm
Sổ quỹ tiền mặt
Báo cáo tiền gửi ngân hàng

 

 

Báo cáo công nợ.

Công nợ của khách hàng và nhà cung cấp được thống kê đầy đủ và chi tiết trong báo cáo công nợ.

Sau khi đăng nhập vào cửa hàng chọn menu Báo cáo =>Công nợ.

Báo cáo công nợ khách hàng.

 

 Báo cáo công nợ nhà cung cấp.

Tương tự như báo cáo Công nợ khách hàng.

 

Báo cáo doanh thu

Báo cáo doanh thu được tổng hợp theo nhiều yếu tố:thời gian, hóa đơn, hàng hóa, nhân viên, chi nhánh, khách hàng, nhóm hàng hóa, nhóm khách hàng.

Xem các loại báo cáo doanh thu chọn menu Báo cáo => Doanh thu.

Các loại báo cáo doanh thu:

Doanh thu Doanh thu theo thời gian
Doanh thu theo hóa đơn
Doanh thu theo hàng hóa
Doanh thu theo nhân viên chi tiết
Doanh thu theo theo chi nhánh
Doanh thu theo nhân viên
Doanh thu theo khách hàng
Doanh thu theo phòng bàn
Doanh thu theo nhóm hàng hóa
Doanh thu theo nhóm khách hàng

 

 

Điển hình như Báo cáo doanh thu theo thời gian.

Báo cáo này tổng hợp doanh thu của cửa hàng theo từng ngày.

Sau khi đăng nhập vào cửa hàng chọn menu Báo cáo =>Doanh thu =>Doanh thu theo thời gian.

 

-Doanh thu tính theo tổng tiền hàng trong hóa đơn.

-Chiết khấu : giá trị trường chiết khấu trong hóa đơn.

-Tổng trả: Tổng giá trị hàng hóa trả hàng bán.

Doanh thu thuần =Doanh thu- Chiết khấu.

Lợi nhuận tương đương được tính ra.

Báo cáo hàng hóa

Các hàng hóa được tổng hợp thành các báo cáo theo:thẻ kho, danh sách tồn kho, hàng hóa bán chạy nhất, hàng hóa bị hủy, hàng hóa nhập, hàng hóa xuất chuyển, hàng hóa nhận hàng.

Đăng nhập vào cửa hàng chọn menu Báo cáo =>Hàng hóa.

Các loại báo cáo hàng hóa:

Hàng hóa Báo cáo thẻ kho
Danh sách hàng hóa
Hàng hóa bán ra
Hàng hóa bán chạy nhất
Hàng hóa bị hủy
Hàng hóa nhập kho
Danh sách nguyên liệu
Hàng hóa xuất chuyển
Hàng hóa nhận hàng

 

 

Màn hình chi tiết của báo cáo thẻ kho:

 

Các giao dịch của 1 hàng hóa trong 1 ngày sẽ được thống kê đầy đủ ở đây.

Đây là cách để bạn quản lý hàng hóa của cửa hàng.

Báo cáo tồn kho.

Tồn kho của các hàng hóa , các giao dịch được ghi nhận lại tại đây, đồng thời báo cáo này cũng quy đổi ra giá trị của hàng hóa.

Sau khi đăng nhập chọn menu Báo cáo=>Tồn kho

Các loại báo cáo tồn kho:

Tồn kho Xuất nhập tồn hàng hóa
Xuất nhập tồn hàng hóa chi tiết

 

 

Báo cáo xuất nhập tồn hàng hóa chi tiết:

 

 

Công Ty TNHH Công Nghệ Gotechcom
ĐKKD Số: 0107123893 - Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội

Văn phòng: B4, Tầng 20, Tòa nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0989835056

Email: [email protected]

thông báo bộ công thương