Trung tâm trợ giúp Gostore

Chọn một câu hỏi để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Import phiếu thu/chi

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào cửa hàng, chọn menu Nghiệp vụ => Quản lý thu chi

Bước 2: Chọn nút Import ở màn hình danh sách phiếu thu/chi.

 

Sau đó hiển thị form sau:

 

Bước 3: Tải file mẫu về và nhập dữ liệu đúng định dạng cho file đó.

Bước 4: Nhập xong dữ liệu chọn nút Chọn file dữ liệu và chọn đúng file vừa nhập liệu.

 

Bước 5: Chọn nút Tải dữ liệu lên, ngay sau đó sẽ có thông báo import ở phần Kết quả. Nếu dữ liệu trong file là hợp lệ sẽ có thông báo import thành công kèm theo số bản ghi, ngược lại sẽ có thông báo lỗi cụ thể cho người dùng.

Bước 6: Chọn nút Đóng để quay lại màn hình danh sách phiếu thu/chi và kiểm tra thông tin các phiếu mới được import vào.

Công Ty TNHH Công Nghệ Gotechcom
ĐKKD Số: 0107123893 - Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội

Văn phòng: B4, Tầng 20, Tòa nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0989835056

Email: [email protected]

thông báo bộ công thương